Thời khóa biểu - LKG

Lịch khai giảng tháng 02/2016

Đăng bởi: Admin | Ngày: 01/12/2015

Từ ngày 22/02 - 28/02

LỊCH HỌC CÁC LỚP (22/02 - 28/02)


LỚPTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7CHỦ NHẬT
B1A
Basic 2

23/02
Day1
19h30

25/02
Day 2
19h30

27/02
Day 2
19h30

B1B
Basic 225/02
Day 9
17h45
26/02
Day 10
17h45


B1C
Basic 1


24/02
Day 10
19h30

26/02
Day 11
19h30


B1D
Basic 1


24/02
Day 1
19h30

26/02
Day 2
19h30


B1F
Basic 1

23/02
Day 1
17h45

25/02
Day 2
17h45


28/02
Day 3
17h45