Khóa học

TOEIC/TOEFL/IELTS

Thời gian: 3 buổi/1tuần (2 - 4 - 6; 3 - 5 - 7; 3 - 5 - CN; 01 buổi = 2 tiết = 90 phút)
Sự lựa chọn đúng đắn của bạn! Học phí rẻ nhất, chất lượng giảng dạy tốt, cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị dạy học tiên tiến, đảm bảo chuẩn đầu ra!

TOEIC/TOEFL/IELTS

 

Ưu điểm

TOEIC/TOEFL/IELTS

 

Giáo trình

Đang cập nhật...

 

support