01
10 NĂM KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY TIẾNG ANH MẦM NON, TIỂU HỌC TẠI VIỆT NAM
Popodoo Smart English Quy Nhon (Chương trình Tiếng Anh chuyên biệt dành cho bé từ 3-15 tuổi duy nhất tại Quy Nhơn)
02
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN BIỆT ĐẦU TIÊN CHO TRẺ 3-15 TUỔI
Popodoo Smart English Quy Nhon (Chương trình Tiếng Anh chuyên biệt dành cho bé từ 3-15 tuổi duy nhất tại Quy Nhơn)
03
MÔI TRƯỜNG HỌC TIẾNG ANH HÀNG NGÀY ĐA PHƯƠNG TIỆN "HEAR, SAY, SEE, DO"
Popodoo Smart English Quy Nhon (Chương trình Tiếng Anh chuyên biệt dành cho bé từ 3-15 tuổi duy nhất tại Quy Nhơn)
04
100% GIẢNG DẠY THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ, TỔ CHỨC THI VÀ LẤY CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE
Popodoo Smart English Quy Nhon (Chương trình Tiếng Anh chuyên biệt dành cho bé từ 3-15 tuổi duy nhất tại Quy Nhơn)
05
HỆ THỐNG GIÁO TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, CƠ SỞ VẬT CHẤT TIÊU CHUẨN DÀNH RIÊNG CHO TRẺ EM
Popodoo Smart English Quy Nhon (Chương trình Tiếng Anh chuyên biệt dành cho bé từ 3-15 tuổi duy nhất tại Quy Nhơn)
06
100% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI, VIỆT NAM ĐẠT TIÊU CHUẨN SƯ PHẠM, TRẺ TRUNG, NHIỆT TÌNH, NĂNG ĐỘNG, YÊU TRẺ VÀ HIỂU TRẺ
Popodoo Smart English Quy Nhon (Chương trình Tiếng Anh chuyên biệt dành cho bé từ 3-15 tuổi duy nhất tại Quy Nhơn)