Khóa học

Chứng chỉ tiếng anh A2, B1, B2, C1, C2 (khung tham chiếu Châu Âu CEFR)

Thời gian: 3 buổi/1tuần (2 - 4 - 6; 3 - 5 - 7; 3 - 5 - CN; 01 buổi = 2 tiết = 90 phút)
Được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn là nơi duy nhất tại Thành phố Quy Nhơn liên kết với Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh khung tham chiếu Châu Âu

Chứng chỉ tiếng anh A2, B1, B2, C1, C2 (khung tham chiếu Châu Âu CEFR)

 

Ưu điểm

Chứng chỉ tiếng anh A2, B1, B2, C1, C2 (khung tham chiếu Châu Âu CEFR)

Sự lựa chọn đúng đắn của bạn! Học phí rẻ nhất, chất lượng giảng dạy tốt, cơ sở vật chất  hiện đại, trang thiết bị dạy học tiên tiến, đảm bảo chuẩn đầu ra! 


 

Giáo trình

Đang cập nhật...

 

support