Khách hàng

Lịch học các lớp giao tiếp nâng cao

Đăng bởi: Admin | Ngày: 17/02/2020

TIME

MON

WED

THU

FRI

SAT

SUN

Morning

8h00-9h20

 

 

 

 

Speak easy Kids B1

 

9h30-11h00

 

 

 

 

Speak easy Kids B2

 

Evening

19h30-21h

Speak easy

Speak easy

Speak easy Kids A1

Speak easy Kids A2

Speak easy

Speak easy Kids A3

Speak easy Kids A4

Speak easy Kids B3

BUB 1

BUB 2