Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

Đăng bởi: Admin | Ngày: 20/02/2016

Trung tâm chúng tôi là đơn vị đào tạo chuyên nghiệp, uy tín với nhiều năm kinh nghiệm. SGL luôn chú trọng xây dựng chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu học tập của tất cả các đối tượng học viên. Các khóa đào tạo và luyện thi Tiếng Anh chủ yếu hiện nay:


1. TOEIC/TOEFL/IELTS courses; (Lớp luyện thi TOEIC/TOEFL/IELTS)

2. A2, B1, B2 courses; (Lớp luyện thi A2, B1, B2, C1, C2)

3. Basic English for beginners; (Tiếng Anh căn bản cho người mới bắt đầu)

4. English for Communication; (Tiếng Anh giao tiếp)

5. English for Economics and Business Administration;
(Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh)

6. English for Tourism Careers; (Tiếng Anh nghề du lịch)

7. English for Kids; (Tiếng Anh thiếu nhi)
Lĩnh vực hoạt động